header_004.jpg header_003.jpg header_006.jpg header_005.jpg header_002.jpg header_001.jpg

Workshops

De kleuterworkshops op de Vuurvogel

Alle kinderen van de kleutergroepen krijgen ook dit jaar kleuterworkshops. De 6 kleutergroepen worden voor een uur per maand groepsdoorbrekend samengesteld. Dit wordt vanaf de groepen 3 ook gedaan. Op deze manier leren de kinderen ook met kinderen uit andere groepen te spelen/werken. Dit jaar zijn de kleuterworkshops wat aanscherpt. Alle leerkrachten hebben een 'meervoudige intelligentie' (MI) onder hun hoede genomen. Wij gaan er vanuit dat elk kind een talent heeft. Dit talent bouwt het kind zelf uit. Toch is het ook belangrijk om een ander minder ontwikkelend talent verder te ontwikkelen en misschien wel te laten zien hoe leuk iets kan zijn.Wilt u precies weten wat deze MI’s inhouden, kijk dan eens op de volgende site: http://www.knapvilla.nl/meervoudigeintelligenties.html

Elke vrijdagmorgen van 9 tot 10 uur bruist de Vuurvogel nog meer dan normaal. Alle kinderen weten het; dan is het workshoptijd!

In gemengde groepjes van ongeveer 15 leerlingen- onderbouw groep 3 tot en met groep 5 en bovenbouw groep 6 tot en met groep 8- gaan de leerlingen een workshop volgen. Eén workshop bestaat uit drie lessen. In totaal worden 32 workshops aangeboden. In de samenstelling van de onderwerpen hebben wij gekeken of de verschillende leerstijlen, de meervoudige intelligenties, voldoende aan bod komen.

Een zo groot aantal workshops kunnen wij niet bemannen met alleen ons team, daarom worden wij versterkt door een flink aantal gastdocenten. Omdat wij kinderen ook in contact willen laten komen met onderwerpen die ze nog niet kennen is er een vast roulatie schema gemaakt. Zo gaan alle leerlingen naar alle workshops! Omdat de naam van de workshop niet altijd helemaal duidelijkheid verschaft over de inhoud en het doel van de workshop kunt u in onderstaand overzicht lezen welke workshops er gegeven worden. Het doel wordt aangegeven en een korte weergave van de inhoud van de drie lessen.

Workshopoverzicht groep 3 t/m 8

In the mood!

Doel: het maken van een moodboard  naar beleving-gevoel interesse.

Korte inhoud: kinderen maken een eigen attribuut en gaan dat versieren, mooier maken, opleuken naar aanleiding van het gemaakte moodboard. Zo leren ze zich afvragen en ontdekken: ”wat past er nu echt bij mij?”.

Elektriciteit

Doel: kinderen krijgen inzicht in de werking en de effecten gevolgen van elektriciteit

Korte inhoud: Er wordt een stroomkring gemaakt. Het fenomeen statische elektriciteit wordt bekeken en uitgeprobeerd. Kinderen maken een molen met een motortje en een schakelaar.

Mode en kleding

Doel: Kennismaken met het ontstaan van kleding en mode als fenomeen.

Korte inhoud: het verkennen van het ontstaan van kleding, van rechte lap en dierenhuid naar werkelijke mode( Lodewijk XIV). Het verschil tussen kleding die functioneel is en de mode die erg tijdelijk is. Kinderen gaan zelf modelleren grondstoffen verkennen, kleding van de toekomst ontwerpen.

Drama

Doel: kinderen leren hun fantasie gebruiken en zich vrij te bewegen.

Korte inhoud: aan de hand van opdrachten en spelvormen, al dan niet met muziek, wordt de fantasie geprikkeld. Hoe beweeg je bijvoorbeeld als een tijger door de jungle of swing je vrij mee op vrolijke muziek.

Genieten

Doel: kinderen leren hun concentratievermogen gebruiken, leren zich te ontspannen, leren hun eigen lichamelijke grenzen en die van andere kinderen te herkennen.

Korte inhoud: Met allerlei oefeningen en spelletjes leren de kinderen zich bewust te zijn van de ruimte die ze innemen. Kinderen leren de lichamelijke grenzen van anderen te respecteren. Leren anderen te masseren en leren zo wat anderen prettig vinden.

Muzikale verhalen

Doel: kinderen maken kennis met verhalen die verteld worden door en met klassieke muziek.

Korte inhoud: Peter en de Wolf, Peer Gynt en de Vuurvogel worden behandeld. Kinderen luisteren en tekenen daarbij. Er wordt aandacht besteed aan het analyseren van de muziek en de stijl van de compositie.

Koken

Doel: kinderen kunnen kooktechnieken toepassen, leren dat rekenen ook bij koken hoort. Leren dat eten koken een sociale functie heeft. Ze doen warenkennis op.

Korte inhoud: met een aangereikt recept wordt een gerecht of een deel van een gerecht klaar gemaakt. Het recept wordt gelezen en de ingrediënten worden besproken. In groepjes worden de taken verdeeld, de tafel wordt gedekt en er wordt samen gegeten. Na afloop wordt en gezamenlijk weer opgeruimd.

Burgerschapszin

Doel: kinderen leren hoe een leerlingwijkraad kan worden opgezet en functioneert.

Korte inhoud: samen met de Gondelier kinderen werken aan de ontwikkeling van het nieuwe groene schoolplein.

Spijkerpatronen

Doel: kinderen leren omgaan met hout , spijkers, verf en wol en hun eigen creativiteit daarin te ontwikkelen. Ontwikkelen fijne motoriek speelt een belangrijke rol.

Korte inhoud: een plank wordt geschilderd, patroon uitgezet. De wol wordt uitgemeten en de spijkers worden op het patroon getimmerd en verbonden met wol.

3DKunst met Anna

Doel: kinderen leren op een andere manier met hout te werken. Flexibel denken. Het ontwikkelen van gevoeligheid voor een bepaald materiaal.

Korte inhoud: kinderen maken een driedimensionaal dier van  takken, gewone takken zoals deze in het bod gevonden worden.. In de laatste les verven of kleuren zij hun dier. Het gaat niet zo zeer om het product, het uitproberen en nadenken hoe is ook al een resultaat.

Schaken

Doel: kinderen leren de beginselen van het schaakspel.

Korte inhoud: de kinderen leren de stukken kennen en hun specifieke bewegingen. Ze leren concentreren en vooruitdenken in twee stappen. Ze leren winnen en verliezen. Omdat het echte mat zetten vrij lastig is winnen de kinderen in deze workshop als zij de koning van de tegenstander slaan.

Muziekdrama

Doel: met de technieken van Rots en Water leren de kinderen een goede fysieke balans te ontwikkelen.

Korte inhoud: Met rots en water oefeningen ontdekken wat de grenzen zijn van jezelf en de ander, doorzetten en beheersen.

Zingen

Doel: samen zingen. Herkennen van de klank van muziekinstrumenten, stemvorming

Korte inhoud: kinderen leren inzingen waarbij stemvorming, ademhaling, luisteren en de juiste houding een rol speelt. Ook het klappen van ritmes komt aan bod. Soms wordt er ook een stukje tekst geschreven en aan elkaar gepresenteerd. En er wordt een grafische partituur getoond. Zo wordt er ook een repertoire opgebouwd, Iedere workshop ronde wordt er gekeken naar de groep om zoveel mogelijk samen plezier aan de muziek te hebben.

Kalligrafie

Doel: kinderen leren wat kalligraferen is.

Korte inhoud: in drie lessen wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het kalligraferen, de pensoorten, inkt gebruik, lettervormen en hun betekenis afkomst.

Dans

Doel: bewegen met gebruik maken van de muziek. Bewustwording van de functie van de muziek op de dans. Vrij durven te bewegen.

Korte inhoud: iverse muziek en vrije dans vormen worden aangeboden, vooral ook het genieten van dans en vrij durven bewegen, elkaar de ruimte geven is een belangrijk aspect.

Museumbezoek

Doel: kinderen leren zich inhoudelijk voor te bereiden op een bezoek aan een museum, vragen te stellen en het werkelijke bezoek te ervaren.

Korte inhoud: uiteindelijk wordt er een bezoek gebracht aan het militair museum in Soesterberg. In de lessen daaraan voorafgaand wordt verkend wat er te zien is en welke vragen dat oproept.

Toffe toetjes

Doel: kinderen leren de handelingen die nodig zijn bij het maken van een toetje/gerechtje: proeven, ruiken, mengen, meten, versieren.

Korte inhoud: wij maken drie verschillende nagerechten. Kinderen krijgen een kookboekje met de recepten en volgen de stappen. Samen gezellig eten wij als alles klaar is. Bovendien zorgen wij dat de tafel feestelijker wordt door een eigen placemat, bordje en menukaart te maken.

Bijbelwijs

Doel: De leerlingen maken kennis met aspecten van de bijbel en het christendom. De leerlingen worden uitgedaagd om een verbinding te leggen tussen verhalen uit de Bijbel en gebeurtenissen en ervaringen uit hun eigen leven.

De leerlingen:

  • leren Bijbelverhalen kennen waarin de weg van God met mensen naar voren wordt gebracht.
  • ontdekken dat er een bepaalde samenhang bestaat tussen de verhalen uit de Bijbel.
  • ontdekken wat de betekenis is van de bijbel, rituelen en christelijke feesten in het leven van een christen.
  • worden gestimuleerd en geholpen bij het ontwikkelen van eigen ideeën over en standpunten ten opzichte van het christendom.

Korte inhoud: Bovenstaande gebeurt aan de hand van werkbladen, bibliodrama, spel en puzzels. 

Sporten in de gymzaal

Doel: kinderen lekker laten bewegen, kinderen meer inzicht geven in balspel.

Korte inhoud: er wordt gewerkt aan balspel en techniek, plezier in het spel.

Uit je briljante brein!

Doel: in de workshops komen er thema’s en opdrachten aan bod die een combinatie van kunst/beeld/creativiteit en natuur bevatten. De ene keer ligt de nadruk iets meer op het artistieke aspect, de andere keer meer op het natuurlijke aspect.

Korte inhoud: de inhoud wisselt regelmatig omdat ik probeer in te spelen op de seizoenen en de verschillende processen in de natuur. Gemeenschappelijk is dat beide onderwerpen wel altijd aanwezig zijn en dat, tot nu toe, het materiaal veelal centraal staat. Ik probeer de leerlingen door middel van een artistieke bezigheid de wereld, de natuur en het te gebruiken materiaal op een andere manier (onderzoekend en open) te benaderen. Eigen interpretaties en inbreng worden gestimuleerd.

Tekenen met Jeroen Vos

Doel: de kinderen leren om per groepje een thema af te spreken, en een tekeningen rondom dit thema met oliekrijt en kleurpotlood te maken.

Korte inhoud: probeer je eigen verbeelding/fantasie de vrije loop te laten. (Alles mag, schaam je niet, het mag zelfs mislukken.) Ik als docent stimuleer dit door rond te lopen en direct/positief te reageren op wat de kinderen maken. Maak daarna per groepje een totaalbeeld van de ‘persoonlijke’ tekeningen door ze uit te knippen en ze samen te voegen. Hoewel de kinderen heel vrij zijn in wat ze maken, leg ik uit over sterk kleurgebruik, contrasten en compositie. Vaak laat ik de kinderen in de laatste les een eigen tekening maken die ze meteen mee naar huis mogen nemen. Dit is vaak een ‘zoekplaat’ met hen zelf in de hoofdrol.

Drama

Doel: De kinderen leren wat afspraakspel en improvisatiespel is.

Korte inhoud: leren te vertrouwen op spelimpulsen en dus ook te vertrouwen op zichzelf binnen de spelsituatie. - leren hoe ze hun gebaren, mimiek en handelingen kunnen gebruiken om te communiceren en dit kunnen toepassen binnen een spel.

Blokfluit

Doel: basis noten leren lezen. Op de blokfluit een liedje spelen op basis van drie noten.

Korte inhoud: wij maken een start met het noten leren lezen, de allereerste basis. Wij oefenen op de blokfluit, uiteindelijk kunnen de kinderen een liedje spelen op de blokfluit op basis van drie noten. Wij leren luisteren naar elkaar en elkaar te helpen en tips te geven. Kinderen leren dat (samen) muziek maken er leuk is en ook haalbaar voor iedereen op deze manier.

Vario Mundo

Doel: ontwikkelen van vrije creativiteit. Het leren werken met klei.

Korte inhoud: kinderen maken en leren in drie lessen werken met klei. Zij mogen naar eigen inzicht een compositie maken. Er wordt technische ondersteuning gegeven.

Bootcamp-Rugby

Doel: opbouwen van conditie en spierkracht en lekker samen bewegen.

Korte inhoud: korte inhoud: Er wordt, zoveel mogelijk buiten, getraind. Hardlopen, interval trainingen en allerlei gevarieerde spelletjes in tweetallen, bijvoorbeeld bokspingen en naar de pion lopen, overgooien met een bal, armspieren trainen door elkaar over een lijn te duwen, opdrukken op de rand van een bankje. Alles in een vlot tempo, maar binnen de grenzen van het eigen kunnen.

Tacoyo

Doel: kinderen leren door middel van bewegen om te gaan met “stress”

Korte inhoud: Taco Veldstra (NL) ontwikkelde in de jaren 70 de ultieme anti-stress workout “TACOYO”. Een groepsles vanuit de praktijk ontstaan met Oosterse én Westerse invloeden. Series van gevarieerde totaalbewegingen worden constant afgewisseld met bewustwordings-, rek-, ademhalings- en yoga technieken.. Tevens is het een prima manier om in conditie te komen en te blijven. Dit alles op popmuziek en ontspannen met adagio’s uit de klassieke en jazzmuziek.

Judo

Doel: kennis maken met judo

Korte inhoud: de basisvaardigheden en bewegingen van judo worden in drie lessen als introductie aangeboden.

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ