header_003.jpg header_004.jpg header_005.jpg header_002.jpg header_006.jpg header_001.jpg

Ouderpanel

Bent u bekend met het ouderpanel?
Het ouderpanel van de Vuurvogel bestaat uit een aantal ouders uit de groepen 1 t/m groep 8. Daarbij maken een aantal leerkrachten en managementleden deel uit van deze groep.

Wat doen wij?
Wij komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. Het doel is eenvoudig. Het ouderpanel is ontstaan omdat de Vuurvogel haar betrokkenheid met ouders verder wil vergroten. Ons motto is “horen en gehoord worden”. Het ouderpanel signaleert wat er speelt bij ouders. Signalen die bijvoorbeeld opgevangen worden uit gesprekken op het schoolplein. Van zaken die goed gaan of juist beter kunnen. Wij hebben ons bijvoorbeeld bezig gehouden met het al dan niet functioneren van de 10-minutengesprekken. Die vorm van overleg met ouders bestaat al jaren. Mede dankzij input van ouders en betrokken leerkrachten is het startgesprek ontstaan! Ook de aanpassingen in de Vogelvlucht en de “update” per e-mail van een leerkracht die nu steeds gegeven wordt komen voort uit besproken agendapunten vanuit het ouderpanel.

Wat doen wij niet?
Wij zijn geen MR of OR en hebben geen inspraak in beleid. Kwesties die spelen worden besproken en vervolgens in de organisatie of bij de juiste afdeling van De Vuurvogel verder uitgewerkt en opgepakt. 

Wat leeft er bij u?
Een ouderpanel wil natuurlijk dat deze onderwerpen zo breed mogelijk gedragen worden. Wij horen graag wat ouders goed vinden aan de Vuurvogel en wat beter kan. Dit kan door een mail te sturen aan c.scheele@pcboamersfoort.nl. Wij gaan (een selectie van) de meest genoemde punten zeker op onze agenda laten verschijnen. 

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ