header_004.jpg header_003.jpg header_001.jpg header_005.jpg header_006.jpg

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is opgebouwd uit een team- en een oudergeleding, en houdt zich bezig met beleidszaken van de school. De MR heeft advies –en instemmingsrecht. Er wordt gemiddeld 6 keer per jaar vergaderd, er is altijd een directielid aanwezig bij de vergaderingen. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De teamgeleding wordt aangesteld door de directie. Elk MR-lid heeft gedurende drie jaar zitting in de MR. Daarnaast is er één lid (vanuit de ouder- of teamgeleding) ook lid van de GMR; een orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de Stichting.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per mail bereikbaar: mrvuurvogel@pcbodevuurvogel.nl.

Voorzitter Jeroen Bos
Secretaris Marty Smid
Lid (ouders) Esther Teunisse
  Judith Hoogwijk
  Clarissa Splinter
lid GMR Marcel Splinter
Lid (Team De Vuurvogel) Marty Smid
  Gerda Hop
  Mirjam van Bakel
  Judith Wassink

 

notulen 2017/2018:

 

3 september 2018

11 juni 2018

9 april 2018

5 maart 2018

27 november 2017

23 oktober 2017

11 september 2017

Notulen 2016/2017:

1 februari 2016

20 juni 2016

10 oktober 2016

12 december 2016

20 maart 2017

8 mei 2017

 

 

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ