header_006.jpg header_001.jpg header_003.jpg header_005.jpg header_004.jpg

Aanmeldingsformulier

Inschrijven.jpg

Vooraanmeldformulier nieuwe leerling

Begeleidende brief aanmelding

 

meer info over aanmelden bij a.bakker@pcboamersfoort.nl 
 

Aanmelden na verhuizing

 

Onze school kent geen wachtlijst. Ouders die gedurende het schooljaar zijn verhuisd kunnen in principe hun kind aanmelden. Voor elk nieuw kind bekijken wij of wij op De Vuurvogel het juiste onderwijs en de goede begeleiding kunnen bieden voor hem of haar. Dit doen we in het belang van uw kind en ook in het belang van de groep waarin uw kind komt. 

Daarom moet wel rekening gehouden worden met grote groepen. Sommige groepen zijn zo groot, dat er fysiek geen kind meer bijgeplaatst kan worden, zonder dat het ruimtegebrek van invloed zal zijn op de leerprestaties, de samenleving in het lokaal en de sfeer en het welbevinden van uw kind. 

 

Bij nieuwbouw is de bouwnorm dat per kind 3,5 m2 beschikbaar moet zijn, maar hierin zijn vrijwel alle ruimtes opgenomen (toiletten, gang, speellokalen en zelfs de personeelsruimte). Als de helft daarvan ook echt voor het kind bestemd is in het eigen lokaal, dan is dat 1,75 m2. Dat is al ver onder de norm die in bv. Vlaanderen wordt gehanteerd. Het Instrument Duurzame Scholenbouw geeft (in 'hoofdstuk 3.2 Ontwerprichtlijnen') als richtwaarde dat klaslokalen in het basisonderwijs minimum 2 à 2,5 m² per leerling moeten hebben. 

 

Onze lokalen variëren van 49,1 m2 tot 52,7 m2. Wanneer er 30 kinderen in dit lokaal zitten is de ruimte per kind tussen 1,64 m2 en 1,76 m2, dat onder of op de norm is die hierboven staat.  

Wij vinden het daarom niet verantwoord meer dan 30 kinderen in één klaslokaal te plaatsen. Wanneer de groep waarin uw kind zou worden geplaatst dus al 30 kinderen bevat, is bij aanmelding ons dringende  advies, te wachten met de definitieve plaatsing tot na de zomervakantie als de groepssamenstelling voor het volgend schooljaar een lager aantal leerlingen bevat dan nu. 

 

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ