header_004.jpg header_006.jpg header_001.jpg header_003.jpg header_005.jpg

Links

De Vuurvogel maakt deel uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort e.o. (PCBO).

De Stichting wil - vanuit christelijke inspiratie - kinderen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Het adres van de Stichting PCBO is:

Burgemeester de Beaufortweg 16

3833 AG Leusden

T 033-4648065

http://www.pcboamersfoort.nl

 

VS.jpg

http://www.devreedzameschool.net

muziekworkshops via: http://www.bzzzonder.nl

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ