header_003.jpg header_006.jpg header_005.jpg header_004.jpg header_001.jpg

Onderwijsnieuws

Sociaal sterke groep

Groepsdynamisch onderwijs is een methodiek die o.a. insteekt op een prettige omgang van kinderen onderling en in samenwerking met de leerkracht. Daarmee worden taakgerichtheid en rust in de groepen en de school vergroot. 

Zoals het woord ‘groepsdynamisch’ al zegt vindt de dynamiek van het leren plaats binnen de veiligheid en rust van de groep. Kinderen zitten met hun tafel zo opgesteld in de groep dat ze gericht zijn op de leerkracht die hen stuurt en begeleidt. Ze leren om met alle kinderen samen te werken en zetten dat dagelijks in. 

De drie gouden regels die voor iedereen gelden binnen ons schoolgebouw zijn:

  1. Wij gaan correct met elkaar om

  2. Wij gaan prettig met elkaar om

  3. Ik verbeter de omgang

Sociaal Sterke Groep legt een basis voor een gemeenschappelijke pedagogische aanpak. Afstemming met behulp van gemeenschappelijke vormen en routines op gedragsniveau is een voorwaarde daartoe. Het opheffen van onrechtvaardigheid bij ruzies en versterking van positief groepsgedrag zien wij als de basis voor versteviging van correct omgaan met elkaar.

De onderdelen van Sociaal Sterke Groep zijn:

  • Effectieve conflicthantering. 

  • Sociokring: kinderen zitten wekelijks in de kring, kiezen samen een verbeterpunt met betrekking tot het gedrag van de groep binnen een schoolse situatie en praten daarover. 

  • Sociobord: dit geeft de leerkracht inzicht in wie er tijdens de vrije momenten met elkaar spelen. Ook dit kan aanleiding zijn voor gesprekken.

  • Het in- en uitgaan op school: het bewaren van de rust bij de start van de dag is essentieel om ons in staat te stellen tot een prettige omgang met elkaar.

  • De OK-thermometer: dagelijks bepalen de kinderen samen met de leerkracht het cijfer van de dag en wordt er besproken waarom ze dit cijfer kiezen. Maandelijks wordt de OK-thermometer individueel ingevuld. Dit geeft leerkrachten extra informatie over het welbevinden van hun leerlingen.

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ