header_003.jpg header_002.jpg header_004.jpg header_005.jpg header_001.jpg header_006.jpg

Onderwijsnieuws

 

Ouderavond Groeps Dynamisch Onderwijs

Sociaal sterke groep

Groepsdynamisch onderwijs is een methodiek die o.a. insteekt op een prettige omgang van kinderen onderling en in samenwerking met de leerkracht. Daarmee worden taakgerichtheid en rust in de groepen en de school vergroot. Groepdynamisch onderwijs bestaat uit twee essentiele principes: Sociaal Sterke Groep en Full Speed Leren.

Zoals het woord ‘groepsdynamisch’ al zegt vindt de dynamiek van het leren plaats binnen de veiligheid en rust van de groep. Kinderen zitten met hun tafel zo opgesteld in de groep dat ze gericht zijn op de leerkracht die hen stuurt en begeleidt. Ze leren om met alle kinderen samen te werken en zetten dat dagelijks in. 

De drie gouden regels die voor iedereen gelden binnen ons schoolgebouw zijn:

 1. Wij gaan correct met elkaar om

 2. Wij gaan prettig met elkaar om

 3. Ik verbeter de omgang

Sociaal Sterke Groep legt een basis voor een gemeenschappelijke pedagogische aanpak. Afstemming met behulp van gemeenschappelijke vormen en routines op gedragsniveau is een voorwaarde daartoe. Het opheffen van onrechtvaardigheid bij ruzies en versterking van positief groepsgedrag zien wij als de basis voor versteviging van correct omgaan met elkaar.

De onderdelen van Sociaal Sterke Groep zijn:

 • Effectieve conflicthantering. 

 • Sociokring: kinderen zitten wekelijks in de kring, kiezen samen een verbeterpunt met betrekking tot het gedrag van de groep binnen een schoolse situatie en praten daarover. 

 • Sociobord: dit geeft de leerkracht inzicht in wie er tijdens de vrije momenten met elkaar spelen. Ook dit kan aanleiding zijn voor gesprekken.

 • Het in- en uitgaan op school: het bewaren van de rust bij de start van de dag is essentieel om ons in staat te stellen tot een prettige omgang met elkaar.

 • De OK-thermometer: dagelijks bepalen de kinderen samen met de leerkracht het cijfer van de dag en wordt er besproken waarom ze dit cijfer kiezen. Maandelijks wordt de OK-thermometer individueel ingevuld. Dit geeft leerkrachten extra informatie over het welbevinden van hun leerlingen.

Full Speed Leren

Full Speed Leren  verhoogt de motivatie en de zelfsturing van de leerlingen. Het onderwijs is op maat voor ieder kind. Er heerst een rustige werksfeer in de school. 

Om dit te bereiken is de klasseninrichting aangepast, zijn schoolbrede afspraken gemaakt zoals de start van de lesdag, gedrag op de gang en in trappenhuis. Motivatie verhogers zijn het sociobord, het beloningsbord en de OK-weekgrafiek. 

Een GDO-rekenles heeft een specifieke opbouw: 

 1. Eerste blok: de leerlingen werken zelfstandig aan hun dagtaak op hun eigen gekozen niveau.

 2. Tweede blok: de leerkracht geeft instructie over het onderdeel dat die dag wordt aangeboden en maakt gebruik van de cooperatieve werkvormen.

 3. Derde blok: de leerlingen werken zelfstandig aan de dagtaak. Tijdens dit blok is er ruimte om met en van elkaar te leren. De leerlingen die nog moeite hebben met de instructie worden in dit blok extra ondersteund door de leerkracht.

 4. Vierde blok: de leerlingen werken zelfstandig aan extra taken die een relatie hebben met de dagtaak. Tijdens dit blok is er ruimte om met en van elkaar te leren. De leerlingen die nog moeite hebben met de instructie of het zelfstandig werk worden in dit blok extra ondersteund door de leerkracht.

De leerlingen besluiten zelf voor welk rekenaanbod zij kiezen gedurende het eerste, derde en vierde blok.

Op dit moment zetten wij Full Speed Leren in voor rekenen. Wij overwegen of we dit uit gaan breiden naar andere vakgebieden. 

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ