header_004.jpg header_003.jpg header_001.jpg header_006.jpg header_005.jpg

Beleid gewenst gedrag

"Neem de ruimte, laat je zien"

In de missie van onze school staat dat wij vanuit onze christelijke inspiratie kinderen willen uitdagen om zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Door wie we zijn en wat we doen, accepteren wij elkaar en hebben we respect voor de wereld om ons heen. We willen graag dat de kinderen de wereld met nieuwsgierigheid en vertrouwen tegemoet treden, zodat ze zich zelfbewust en zelfverantwoordelijk voelen voor de dingen die ze doen.

In onze visie staan 5 pijlers centraal. Dit zijn: Leren Leren, Coöperatief leren, Reflectie, Talentontwikkeling en Inbreng van leerlingen. 

Om deze woorden inhoud te kunnen is een veilige leef- en leeromgeving voor alle kinderen essentieel.  Positief gedrag in de school benoemen en stimuleren we.  Een rechtvaardige omgang met elkaar en een rijk speelgedrag bevorderen we door schoolbreed de principes van Groeps Dynamisch Onderwijs in te zetten. 

Om het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te brengen, gebruiken wij het programma "KIJK" bij groep 1 en 2 en "ZIEN" bij groep 3 tot en met 8. Centraal bij "KIJK" staat het observeren van kinderen bij activiteiten en in situaties die voor hen betekenisvol zijn. Het sociaal-emotionele aspect speelt daarbij een grote rol. "ZIEN" is een programma dat de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal functioneren van kinderen van groep 3 t/m 8 in kaart brengt. Wanneer daar aanleiding toe is, geven beide programma's indicaties voor hulp.

 

Naast een goede signalering vinden wij het preventief handelen en het benoemen van positief gedrag erg belangrijk. Dit is verwoord in dit

“beleid rondom gewenst gedrag”.

 

Mocht er ondanks onze positieve benadering toch sprake zijn van ongewenst gedrag, dan is in dit beleidsplan beschreven wat de stappan zijn die wij zullen ondernemen.

 

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ